Bếp bánh chuyên nghiệp

Học phí: 5.900.000đ/Khóa/ 3 Tháng

BẾP BÁNH CHUYÊN NGHIỆP

Học phí: 5.900.000đ/Khóa 3 tháng


         A. CÁC NỘI DUNG CHÍNH
  1. Giới thiệu và làm quen với với các công cụ, dụng cụ bếp bánh. Cách sử dụng_Yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm khi làm bếp.
  2. Làm quen với một số nguyên vật liệu bếp bánh cơ bản. Cách bảo quản và ứng dụng.
  3. 7 nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm khi làm bếp.
           B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC- THỤC HÀNH BÁNH ÂU

BÀI 1: CHOUX À LA CRÈME (Bánh su kiểu Pháp)

BÀI 2: RAISIN BUTTER CAKE

BÀI 3 : GENOISE BISCUIT (Bánh bông lan kiểu Pháp)

THƯC HÀNH 1

BÀI 4: CHOCOLATE MOUSSE

BÀI 5: SUGAR DOUGH, LEMON TART

BÀI 6:APPLE CRUMBLE

THỰC HÀNH 2

 BÀI 7: VANILLA CREAM BRULLE

BÀI 8: WAFLE,CREPES WITH  FRESH  FRUIT

BÀI 9: PLAN DOUGHNUT AND APPLE DOUGHNUT

THỰC HÀNH 3

        BÀI 10: CHOCOLATE  BROWNIE

BÀI 11: BISCUIT JONCONDE

         BÀI 12: PASSION FRUIT MOUSSE

THỰC HÀNH 4

BÀI 13: GREEN TEA MOUSSE

BÀI 14 : STRAWBERRY  PANNA COTTA

BÀI 15 :BISCIUT À ROULER, BUCHES CAKE

THỰC HÀNH 5

BÀI 16: BISCUIT CUILLER ,TIRAMISU CAKE

BÀI 17: COLD CREAM CHEESE MOUSSE WITH PASSION

BÀI 18: BAKE CHEESE

THỰC HÀNH 6

BÀI 19:  BASIC SHORT ROLL BREAD

BÀI 20: EASY DARK RYE BREAD

BÀI 21: SANDWICH(WHITE TOAST)

THỰC HÀNH 7

BÀI 22: BRIOCHES

BÀI 23: QUICHES LORRAINE

BÀI 24 : PIZZA

BÀI 25: SESAMME COOKIE / VANILLA BUTTER COOKIE

THỰC HÀNH 8

BÀI 26 : CHOCOLATE  IC

BÀI 27 :CHOCOLATE  LAVA

BÀI 28 : LA MADELEINE

BÀI 29 : THỰC HÀNH

C.  Kiểm tra lý thuyết và thực hành cuối khóa.

Đăng ký
Các bạn học viên đã từng học ở Hoa Hướng Dương tại cơ sở 86 Trần Phú, Nha Trang đến 79A Lê Đại Hành, phường Tân Lập, Nha...
CHIÊU SINH THÁNG 6,7 NĂM 2018
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 03/2018
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 11,12/2017
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 10/2017
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH BẾP THÁNG 10/2017
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 8-9/2017
CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGHỀ THÁNG 06-07/2017
CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGHỀ THÁNG 05/2017
CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGHỀ THÁNG 02-03/2017
Xem tất cả