Bếp Á chuyên nghiệp Học phí: 5.600.000/Khóa/ 3 tháng

Bếp Á chuyên nghiệp

Học phí: 5.600.000/Khóa/ 3 tháng
Chi tiết
Bếp bánh chuyên nghiệp Học phí: 5.900.000đ/Khóa/ 3 Tháng

Bếp bánh chuyên nghiệp

Học phí: 5.900.000đ/Khóa/ 3 Tháng
Chi tiết
Bếp Âu chuyên nghiệp Học phí: 5.800.000/Khóa/ 3 tháng

Bếp Âu chuyên nghiệp

Học phí: 5.800.000/Khóa/ 3 tháng
Chi tiết
Pha chế Học phí:  4.000.000 đ/Khóa 2,5 Tháng

Pha chế

Học phí: 4.000.000 đ/Khóa 2,5 Tháng
Chi tiết
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 03/2018
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 11,12/2017
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 10/2017
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH BẾP THÁNG 10/2017
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 8-9/2017
CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGHỀ THÁNG 06-07/2017
CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGHỀ THÁNG 05/2017
CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGHỀ THÁNG 02-03/2017
KHAI GIẢNG KHÓA MỚI THÁNG 12/2016 Bếp Á, ÂU ( Hãy đến đăng ký cho mình khóa học phù hợp theo thông tin hướng dẫn bên...
ƯU ĐÃI HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGHỀ BẾP NHÂN DỊP NOEL VÀ NĂM MỚI 2017
Xem tất cả