Bếp bánh chuyên nghiệp Học phí: 5.900.000đ/Khóa/ 3 Tháng

Bếp bánh chuyên nghiệp

Học phí: 5.900.000đ/Khóa/ 3 Tháng
Chi tiết
Bếp Á chuyên nghiệp Học phí: 5.600.000/Khóa/ 3 tháng

Bếp Á chuyên nghiệp

Học phí: 5.600.000/Khóa/ 3 tháng
Chi tiết
Bếp Âu chuyên nghiệp Học phí: 5.800.000/Khóa/ 3 tháng

Bếp Âu chuyên nghiệp

Học phí: 5.800.000/Khóa/ 3 tháng
Chi tiết
Pha chế Học phí:  4.000.000 đ/Khóa 2,5 Tháng

Pha chế

Học phí: 4.000.000 đ/Khóa 2,5 Tháng
Chi tiết
CHIÊU SINH THÁNG 6,7 NĂM 2018
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 03/2018
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 11,12/2017
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 10/2017
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH BẾP THÁNG 10/2017
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 8-9/2017
CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGHỀ THÁNG 06-07/2017
CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGHỀ THÁNG 05/2017
CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGHỀ THÁNG 02-03/2017
KHAI GIẢNG KHÓA MỚI THÁNG 12/2016 Bếp Á, ÂU ( Hãy đến đăng ký cho mình khóa học phù hợp theo thông tin hướng dẫn bên...
Xem tất cả