Tỉa củ nâng cao 2

Tỉa thú kiểu trung quốc. Học phí: 3.000.000Đ/khóa 1.5 tháng ( 3 buổi/tuần)

1. Tỉa lọ, bình bằng đu đủ, dưa hấu
2. Thực hành
3. Tỉa cá bằng càrốt hoặc bí đỏ
4. Thực hành
5. Tỉa chim, hạc bằng su hào, củ cải trắng
6. Thực hành
7. Tỉa con ngựa
8. Thực hành
9. Tỉa lồng đèn bằng bí đỏ


10. Thực hành
11. Tỉa chim phụng
12. Thực hành
13. Tỉa rồng
14. Thực hành
15. Thực hành
16. Thực hành
17. Ứng dụng tác phẩm kết hợp
18. Kiểm tra cuối khóa


Đăng ký
CHIÊU SINH THÁNG 6,7 NĂM 2018
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 03/2018
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 11,12/2017
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 10/2017
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH BẾP THÁNG 10/2017
MỞ CÁC LỚP NGHỀ TRONG THÁNG 8-9/2017
CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGHỀ THÁNG 06-07/2017
CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGHỀ THÁNG 05/2017
CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGHỀ THÁNG 02-03/2017
KHAI GIẢNG KHÓA MỚI THÁNG 12/2016 Bếp Á, ÂU ( Hãy đến đăng ký cho mình khóa học phù hợp theo thông tin hướng dẫn bên...
Xem tất cả